Kvalita

Společnost XERWELI s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001. Tento certifikát bude opětovně obhájen v listopadu 2020.

Součástí naší provozovny je zkušebna, která se zabývá zkouškami tvrdosti podle:

  • Rockwell
  • Brinell
  • Vickerse
  • POLDI (Brinellová zkouška přenosným tvrdoměrem)
  • Přenosný tvrdoměr DHT Leeb-100

Na vyžádání vystavujeme protokol o provedeném tepelném zpracování, na požádání i v anglickém Jazyce.

Jsme schopni zajistit chemickou analýzu materiálu, zjistit hloubku cementační vrstvy součástky (pouze destruktivní metodou), mechanické zkoušky, zkoušky statické a dynamické.

Naše společnost se také zabývá materiálovým inženýrstvím, můžeme poskytnout doporučení s výběrem vhodného materiálu a následně navrhnout technologický proces tepelného zpracování.


Křižíkova 68a, Brno 612 00

+420 777 849 957

info@xerweli.cz

Zobrazit kontakty